تماس با ما

شماره تماس روابط عمومی منطقه کرمانشاه: 
تلفن :       4497938-0831 
تلفکس :   8379812-0831

تلفن گویا : 8350113-0831
تلفن کشیک منطقه : 8351141-0831


آدرس پست الکترونیکی مسئول سایت : b.nournia@niopdc.ir