جایگاه های تک منظوره  C.N.Gفعال منطقه کرمانشاه

 

نام جایگاه

نام مالک

نام شهر

آدرس

شماره تماس

1

ترمینال کاویانی

شهرداری

کرمانشاه

بلوار شهید کشوری - ابتدای ترمینال شهید کاویانی

09189941600(عباسی)

2

زمزم

شهرداری

کرمانشاه

میدان امام حسین بطرف سنندج-

بالاتر از شرکت زمزم

09183667199 ( قیطاسی )

3

راه کربلا

شهرداری

کرمانشاه

خیابان قصر شیرین -  جنب ترمینال راه کربلا

09120491140(نجفی)

4

پارک زنبق

شهرداری

کرمانشاه

میدان ایثار-  بلوار جانبازان-

جنب پارک زنبق

09189733982(سلطانیان)

5

شهدا

 

شهرداری

کرمانشاه

ضلع شرقی بلوار امام – قبل از میدان شهدا

09354008052(بانی)

6

کشاورزی

شهرداری

کرمانشاه

ضلع غربی بلوار امام – مقابل دانشکده کشاورزی

(جوهری)09126155622

7

پارک شرقی

شهرداری

کرمانشاه

جاده قدیم تهران – پارک شرقی

طاق بستان

09169664533(کولیوند)

8

الهیه

شهرداری

کرمانشاه

بلوار جانبازان – بعد از میدان الهیه-

ضلع غربی

09189250190(سلطانی)

9

اسلامیه

شهرداری

کرمانشاه

بلوار دولت آباد – بطرف سراب نیلوفر – ابتدای شهرک اسلامیه

09189733982(سلطانیان)

10

شمشادیان

شهرداری

کرمانشاه

میدان امام حسین – به طرف لب آب

 

09308312895(محمدی)

11

 

میدان امام

(انقلاب)

شهرداری

کرمانشاه

ورودی شهر- میدان امام خمینی

09188321542(گنجی)

12

 

 

فدک

شهرداری

کرمانشاه

شهرک سجادیه- جنب پاسگاه انتظامی

09120491140(نجفی)

13

 

قره سو

امور آب)

شهرداری

کرمانشاه

کمربندی غربی- نرسیده به میدان امام حسین

09195541830(کرمی)

14

 

چقامیرزا

شهرداری

کرمانشاه

کمربندی غربی- شهرک چقامیرزا

(کولیوند)  09169664533

15

نجفی

 

آقای نجفی

کرمانشاه

بلوار امام- نرسیده به میدان امام

09188313009

16

وکیل آقا

 

شهرداری

کرمانشاه

خیابان وکیل آقا

09120491140(نجفی)

17

چقامیرزا 2 (گلشن)

شهرداری

کرمانشاه

شهرک چقامیرزا

09120491140(نجفی)

18

قاسمی

 

آقای قاسمی

کرمانشاه

بلوار شهید کشوری – نرسیده به میدان امام

09188312660

19

متخصصین

شهرداری  کرمانشاه

کرمانشاه

شهرک  متخصصین

 

(اسدی)09101605094

20

کیهانشهر

 

شهرداری  کرمانشاه

کرمانشاه

شهرک  کیهانشهر

 

(اسدی)09101605094

21

میلاد

کوروش سوداگر

کرمانشاه

شهرک  پرواز

 

09187287810

22

یادگار امام

شهرداری اسلام آباد

اسلام آباد

بلوار یادگار امام – بعد از ساختمان دادگستری – ضلع شرقی بلوار

(محمودی)09188308085

23

شهید طهماسبی

شهرداری اسلام آباد

اسلام آباد

خیابان شهید طهماسبی

 

(محمودی)09188308085

24

پاوه

 

شهرداری پاوه

پاوه

ورودی شهر – جنب بازارچه مرزی

9-7222818-0834

09308312895(محمدی)

25

هلانیه

شهرداری جوانرود

جوانرود

منتهی الیه خیابان معلم – مابین تربیت معلم و پارک هلانیه

08346220269

09189250190(سلطانی)

 

26

روانسر

شهرداری روانسر

روانسر

بلوار 22 بهمن – روبروی پمپ بنزین – محوطه ترمینال

5-6523944-0834

09189250190(سلطانی)

27

فریبرز فدایی

آقای فدایی

سنقر

جاده سنقر کرمانشاه – بعد از ترمینال –

جنب فنی و حرفه ای

 

09190635842

09126200759

28

کرند

شهرداری کرند

کرند غرب

 

جاده اسلام آباد به کرند – ورودی شهر

(رحیمی)09182290268

29

هرسین

 

شهرداری هرسین

هرسین

خروجی شهر هرسین بسمت نورآباد

(استد آبادی) 09183331038

30

سرکش خودرو

آقای الطافی

گیلانغرب

 

ورودی شهر-جنب نمایندگی سایپا

 

(الطافی)09188877753

31

 

شهید فتاحی

 

شهرداری اسلام آباد

اسلام آباد

خیابان شهید فتاحی

 

(محمودی)09188308085

32

آزادگان

 

شهرداری سنقر

سنقر

مقابل آتش نشانی

(عظیمی) 09186194102

33

 

ماهیدشت

شهرداری  ماهیدشت

ماهیدشت

خروجی شهر بسمت اسلام آباد

(حسینی) 09187294413

34

 

صحنه

شهرداری   صحنه

صحنه

خروجی شهر- پشت دانشگاه

(یوسف وندی)09388314008

35

کنگاور

شهرداری   کنگاور

کنگاور

ورودی شهر- جنب پایانه

(فرهمند)09183877340

36

 

سرپل ذهاب

شهرداری    سرپل ذهاب

سرپل ذهاب

خروجی شهر- روبروی مسکن مهر

(هواسی)09189340224

37

قصر شیرین

شهرداری     قصر شیرین

قصر شیرین

ورودی شهر از سرپل ذهاب

(هواسی)09189340224

 

 

 

 

 

 

 

نام منطقه

ناحیه

آدرس

نام جایگاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-خیابان فاطمیه-جنب کوی دبیراعظم

جایگاه فرامرزی 110

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-فیروزآباد-شهر هلشی

جایگاه سد فیروزآباد

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بزرگراه امام

جایگاه بعثت کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-هرسین-میدان امام-روبروی فرمانداری

جایگاه رحمانی هرسین

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-صحنه-میدان امام حسین-بلوار کنگاور

جایگاه عزیزی صحنه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-روانسر-روستای نارابی

جایگاه نارابی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-میدان گلستان

جایگاه گلستان کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بلوار طاق بستان

جایگاه طاق بستان

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-سه راهی سیلو-جنب بلورا بنت الهدی

جایگاه بنت الهدی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بلوار کیانشهر-شهرک رسالت

جایگاه رسالت کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-ابتدای جاده سنندج روبروی شهربازی

جایگاه رستمی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-ماهیدشت

جایگاه ماهیدشت

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-روانسر-جاده پاوه

جایگاه محمودی روانسر

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه

جایگاه احیایی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-خیابان شریعتی

جایگاه پرویزی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-ابتدای ورودی شهر جوانرود

جایگاه میراحمدی جوانرود

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-دوراهی هرسین

جایگاه مرادی هرسین

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بخش کوزران

جایگاه کوزران سنجابی

کرمانشاه

مرکزی

جوانرود-خیابان شافعی-پایین تر از ترمینال

جایگاه کامرانی جوانرود

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-جاده سراب نیلوفر کیلومتر 11

جایگاه کاوه کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه

جایگاه بیستون

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بزرگراه امام

جایگاه شهروند

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-ورودی شهرک الهیه

جایگاه الهیه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-صحنه-شهرک امام خمینی-جنب جاده خدابنده لو

جایگاه اسکندری

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-مسکن-جاده قدیم تهران

جایگاه آزادی کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بلوار دولت آباد-کیلومتر8جاده سراب

جایگاه مهـدیه

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور-جاده تویسرکان-روستای گودین

جایگاه گودین

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-جاده بیستون-سنقر نرسیده به سنقر

جایگاه میانراهان

کرمانشاه

قصرشیرین

سر پل ذهاب-مقابل شهرک بقایی جنب رودخانه قره بلاغ

جایگاه راهیان نور

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

اسلام آباد غرب-دالاهو

جایگاه کرندغرب دالاهو

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

کیلومتر 40جاده اسلام آباد غرب- پل دختر

جایگاه جلیلیان

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی

جایگاه طهمـاسبی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-روبروی مرکز پشتیبانی غرب نجف

جایگاه ایثار کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-صحنه- بخش چم چمال-محمودآباد

جایگاه چم چمال

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-22بهمن- 45متری آل آقا

جایگاه چقامیرزا

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور-کیلومتر8جاده اسدآباد-سنقر

جایگاه جانجانی

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور-کیلومتر10جاده کرمانشاه-دوراهی نهاوند

جایگاه پایانه کنگاور

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

اسلام آباد غرب- نبش بلوار دکتر فتاحی

جایگاه دارابی

کرمانشاه

قصرشیرین

گیلان غرب-بالاتر ازپلیس راه

جایگاه هوشنگ آزرمی

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

کیلومتر5جاده کرمانشاه

جایگاه فرامرزی

کرمانشاه

قصرشیرین

شهر گیلان غرب

جایگاه عبدالله رحمانی

کرمانشاه

پاوه

پاوه-باینگان

جایگاه رستمی پاوه

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

اسلام آباد غرب-سه راه مداوی

جایگاه آهنجان

کرمانشاه

قصرشیرین

سومار-جنب شهرداری

جایگاه شهرداری سومار

کرمانشاه

پاوه

پاوه-بخش نودشه

جایگاه رضائی نودشه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-جاده سنندج-کیلومتر3

جایگاه ایمان

کرمانشاه

قصرشیرین

سرپل ذهاب-اول شهر

جایگاه صالحی سرپل

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

اسلام آباد غرب-گهواره

جایگاه گهواره

کرمانشاه

پاوه

پاوه-بلوار جانبازان-روبروی بازارچه مرزی

جایگاه محی الدین زاده

کرمانشاه

قصرشیرین

سر پل ذهاب-خیابان راه کربلا

جایگاه نظری سرپل

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور-خیابان شهید مطهری

جایگاه فشخورانی

کرمانشاه

سنقر کلیائی

سنقر-ورودی شهر-روبروی ترمینال مسافربری

جایگاه محمدی

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور-بلوار انقلاب-م آزادگان اول جاده سلطان آباد

جایگاه سلطان آبادی

کرمانشاه

پاوه

پاوه-بخش نوسود

جایگاه رضایی نوسود

کرمانشاه

سنقر کلیائی

سنقر-میدان امام-ابتدای شهرکورودی شهرک ولیعصر

جایگاه قائم سنقر

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور-کیلومتر3جاده همدان

جایگاه دبیرمنش

کرمانشاه

پاوه

پاوه-خیابان انقلاب روبروی دانشگاه پیام نور

جایگاه قادری

کرمانشاه

قصرشیرین

قصرشیرین

جایگاه شرکتی ناحیه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-شهرک معلم-چهارراه مولوی

جایگاه معلم

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

گواور

جایگاه گواور

کرمانشاه

کنگاور

کنگاور-کیلومتر11جاده کرمانشاه-دوراهی نهاوند

جایگاه راه نجف

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-صحنه-شهرک بسیج

جایگاه زاگرس صحنه

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

اسلام آباد غرب-میدان امام حسین-جنب ترمینال کرمانشا

جایگاه بهزاد محمودی زاده

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-نرسیده به میدان فردوسی

جایگاه فـردوسی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-چهارراه کاگر

جایگاه هاشمی

کرمانشاه

مرکزی

بیستون-جاده سنقر

جایگاه نامداری

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-کیلومتر25جاده روانسر

جایگاه غلامی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-شهرک تعاون-روبروی هتل آزادگان

جایگاه قائم کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-خیابان سید جمال الین اسدآبادی

جایگاه ولیعصر

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-جاده سنندج-کامیاران کیلومتر12جنب پاسگاه

جایگاه درویشی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-کیلومتر35جادهکامیاران-روستای برنجان

جایگاه صـدرا

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-22بهمن-انتهای میدان مرکزی

جایگاه صادقی

کرمانشاه

مرکزی

روانسر

جایگاه حمید محمدی روانسر

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-بیلوارکیلومتر20روستای پیرکاشان

جایگاه پیرکاشان

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-دشت حر

جایگاه دشت حر

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-کیلومتر8جاده اسلام آباد-جنب پلیس راه

جایگاه غدیر کرمانشاه

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-هرسین-جاده نورآباد

جایگاه سلطانیان هرسین

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-کیلومتر12جاده اسلام آباد بعد از پلیس راه

جایگاه راه کربلا

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

کیلومتر45جاده اسلام آباد غرب-پل دختر

جایگاه برضی مرادی

کرمانشاه

مرکزی

کیلومتر49 ج کرمانشاه -سنندج

جایگاه عـدالت

کرمانشاه

مرکزی

شهرستان صحنه - خ نیروی انتظامی

جایگاه کردمیر

کرمانشاه

مرکزی

اتوبان صحنه - کرمانشاه کیلومتر 10

جایگاه پاسـارگاد

کرمانشاه

سنقر کلیائی

سنقر کیلومتر 12 جاده سطر

جایگاه علیخانی

کرمانشاه

مرکزی

شهرک بیستون

جایگاه پرآوا بیستون

کرمانشاه

مرکزی

سه راهی قزانچی ابتدای جاده روانسر کیلومتر5

جایگاه لرستانی

کرمانشاه

مرکزی

کیلومتر 3 جاده کرمانشاه - سنندج جنب شرکت زمزم

جایگاه ملکی

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

اسلام آباد

جایگاه آتش بهار

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه شهرک معلم

جایگاه رودکی

کرمانشاه

کنگاور

کیلومتر 10 محور کنگان به تویسرکان

جایگاه مجتمع دهکده سبز

کرمانشاه

مرکزی

م رسالت - جنب پارک جانبازان

جایگاه ابراهیم زاده

کرمانشاه

مرکزی

خروجی دشت حر به طرف شیخ صالح

جایگاه عثمانی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه-کمربندی شرقی-کیلومتر18 جاده کرمانشاه به ا

جایگاه بابا بزرگ

کرمانشاه

قصرشیرین

شهرستان تازه آباد-بخش ازگله -روستای گردنه

جایگاه حسین آرمند

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه بزرگراه امام

جایگاه پرویز امیری

کرمانشاه

قصرشیرین

قصرشیرین کمربندی خسروی سه راهی پرویز خان

جایگاه مجتمع خدماتی رفاهی آوای هیوا

کرمانشاه

مرکزی

صحنه کمربندی صحنه کنگاور

جایگاه مجتمع خدمات رفاهی سروش

کرمانشاه

سنقر کلیائی

جاده سنقر-داشبلاغ-همدان کیلومتر 45 بعداز پلیس راه

(جایگاه مجتمع خدمات رفاهی امام رضا(ماویان کوه

کرمانشاه

مرکزی

کمربندی شرقی کیلومتر 18 جاده کرمانشاه به اسلام آ

جایگاه مجتمع خدمات رفاهی ایلیا

کرمانشاه

مرکزی

بلوار شهید شیرودی روبروی کشمیر نرسیده به میدان اما

جایگاه کبیر

کرمانشاه

مرکزی

میدان فرودگاه بزرگراه امام

جایگاه نجفی

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه بیستون جاده سنقر

جایگاه گلستان بیستون

کرمانشاه

مرکزی

کرمانشاه کیلومتر 12 روانسر جوانرود

جایگاه محمد سلیمانی

کرمانشاه

پاوه

پاوه - نودشه کیلومتر 2 نودشه به پاوه

جایگاه خالدی

کرمانشاه

مرکزی

کیلومتر 15 جاده کرمانشاه اسلام آباد غرب

(جایگاه ابراهیم نوری (قرمسین

کرمانشاه

مرکزی

ک 7 جاده روانسر- کرمانشاه سه راهی روستا حسن آباد

جایگاه ستاره غرب روانسر

کرمانشاه

پاوه

سه راهی باینگان جنب شهرک سریاس

جایگاه مجتمع خدمات رفاهی سریاس

کرمانشاه

مرکزی

شهرک پرواز-روبروی دبیرستان کاوش

جایگاه میـلاد

کرمانشاه

اسلام آبادغرب

کرندغرب کیلومتر2 جاده دالاهو به سرپل

جایگاه درویش پناه

کرمانشاه

مرکزی

جاده کامیاران-جاده پیلوار روبروی پاسگاه مرزبانی

(جایگاه افشین(زین الدینی

کرمانشاه

مرکزی

بیستون -کیلومتر 1 جاده سنقر

(جایگاه مجتمع سنقرآباد(بیستون

کرمانشاه

مرکزی

کیهانشهر-ابتدای مسکن مهر رازی

جایگاه سعیـد

کرمانشاه

مرکزی

ک 18 جاده بیستون - کرمانشاه

جایگاه مجتمع خدمات رفاهی مومنه