نظرسنجی جایگاه عرضه فرآورده های نفتی تک منظوره CNG

"پرسشنامه نظرسنجی از مردم در خصوص وضعیت ظاهری جایگاه های تک منظوره"

 

ردیف

موارد نظرسنجی

متوسط

خوب

بد

1

طرز برخورد کارکنان جایگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟

 

 

 

2

به نظر شما فضای سبز جایگاه چگونه است؟

 

 

 

3

وضعیت سرویس های بهداشتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

4

به نظر شما لباس کار کارکنان جایگاه چگونه می باشد؟

 

 

 

5

آیا تعداد و نوع تابلوهای جایگاه از قبیل تابلوهای فاصله تا جایگاه، هشداردهنده، تعیین نرخ فرآورده ها و ... را مناسب میدانید؟

 

 

 

6

به نظر شما وضعیت کلی جایگاه از نظر نظافت و زیبایی چگونه است؟

 

 

 

7

به نظر شما وضعیت آسفالت ورودی و خروجی جایگاه چگونه می باشد؟

 

 

 

8

رعایت نکات ایمنی جایگاه توسط مسئولین را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

9

تاثیرات جداشدن جایگاه های تاکسی از جایگاه های عمومی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

10

 نکات ایمنی جایگاه ها توسط مسئولین جایگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

11

 رعایت دریافت هزینه واقعی گاز توسط کارکنان را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

12

 از نظر صرفه جویی قیمت گاز نسبت به قیمت بنزین را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

13

 کیفیت گاز را چگونه ارزیابی می کنید

 

 

 

14

 فشار گاز جایگاه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

 

"لطفا نقطه نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود را در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به مراجعه کنندگان محترم با شماره تلفن گویا  08338350113 در میان بگذارید"

 

 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

منطقه کرمانشاه