نظرسنجی جایگاه عرضه فرآورده های نفتی دو منظوره

"پرسشنامه نظرسنجی از مردم در خصوص وضعیت ظاهری جایگاه های دو منظوره"

 

ردیف

موارد نظرسنجی

متوسط

خوب

بد

1

طرز برخورد کارکنان جایگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟

 

 

 

2

به نظر شما فضای سبز جایگاه چگونه است؟

 

 

 

3

وضعیت سرویس های بهداشتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

4

به نظر شما لباس کار کارکنان جایگاه چگونه می باشد؟

 

 

 

5

آیا تعداد و نوع تابلوهای جایگاه از قبیل تابلوهای فاصله تا جایگاه، هشداردهنده، تعیین نرخ فرآورده ها و ... را مناسب میدانید؟

 

 

 

6

به نظر شما وضعیت کلی جایگاه از نظر نظافت و زیبایی چگونه است؟

 

 

 

7

به نظر شما وضعیت آسفالت ورودی و خروجی جایگاه چگونه می باشد؟

 

 

 

8

رعایت نکات ایمنی جایگاه توسط مسئولین را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

 

 

"لطفا نقطه نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود را در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به مراجعه کنندگان محترم با شماره تلفن گویا  08338350113 در میان بگذارید"

 

 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

منطقه کرمانشاه